Any lyrics of any artist at www.anylirycs.net
Artrosis lyrics
Taniec lyrics

Browse by name:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y #
 
Artrosis lyrics

Taniec lyrics
Balet naszych serc wci±¿ krêci siê
W morderczym tañcu
Lecz tylko to ma sens
Gdy mi ciebie brak umieram znów
Gdy wracasz budzê siê
Bo tylko to ma sens
W lustrze moich pragnieñ widzê ciê
Odbija twoj± twarz
Odkrywa strzêpy marzeñ
Rze¼bi±c we mnie duszê
Wci±¿ czu³ym u¶ciskiem d³oni
Zasadzasz we mnie z³o
Tylko z³o...
Zasypiam cichutko w twoich ramionach
Tulisz mnie w rytmie walca
I tañczymy
Taniec ten jest odkupieniem z³a
Którego ¿±dasz
Wype³niaj±c drogê swego przes³aniaOther Artrosis lyrics:

Czarno-Bia£E Sny lyrics
Nazgul lyrics
SiÓDma PieczÊÆ lyricsAll lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2005-2016 www.anylyrics.net